• Podział godzin kl III

   • Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    07.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 11.09.2020
    1 08:00 - 08:45        
    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
     - Nowosad Czesława
      08:45 - 08:50  
    2 08:50 - 09:35
    Edukacja językowa. Język obcy nowożytny [OO]
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
    Wychowanie fizyczne [OO]
     - Kawałek Joanna  - Kuźniarska Monika  - Kuźniarska Monika  - Kuźniarska Monika  - Nowosad Czesława
      09:35 - 09:45  
    3 09:45 - 10:30
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
    Edukacja muzyczna [OO]
    Edukacja plastyczna [OO]
     - Kuźniarska Monika  - Kuźniarska Monika  - Kuźniarska Monika  - Kuźniarska Monika  - Kowalczuk Jolanta
      10:30 - 10:40  
    4 10:40 - 11:25
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
     - Kuźniarska Monika  - Kuźniarska Monika  - Kuźniarska Monika  - Kuźniarska Monika  - Kuźniarska Monika
      11:25 - 11:45  
    5 11:45 - 12:30
    Wychowanie fizyczne [OO]
    Edukacja językowa. Język obcy nowożytny [OO]
    Religia
    Religia
    Edukacja informatyczna [OO]
     - Nowosad Czesława  - Kawałek Joanna  - Czwartkowski Robert  - Czwartkowski Robert  - Miazga Dorota
      12:30 - 12:35  
    6 12:35 - 13:20
    Zajęcia rozwijające zainteresowania
    Wychowanie fizyczne [OO]
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
     
    Zajęcia rozwijające zainteresowania
     - Kuźniarska Monika  - Nowosad Czesława  - Kuźniarska Monika  - Miazga Dorota